Algemene verkoopsvoorwaarden OPTIEK ARNOUTS BV

Artikel 1

Elke bestelling gaat gepaard met betaling van een voorschot van min. 10% van het bestelde product.
Dit voorschot vervalt bij niet-afhaling.
De betaling gebeurt steeds bij de afhaling of levering van het bestelde product of artikel. Laattijdige betalingen brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10% op het totaalbedrag (met minimum van 25€) als schadebeding.

Artikel 2

Elke bestelling betekent een aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.

Artikel 3

Als de verkoper de koper inlicht dat zijn bestelling kan worden afgehaald, dan wordt de klant verondersteld de bestelling te komen afhalen binnen de 10 kalenderdagen. Gebeurt dit niet, dan wordt de koper in gebreke gesteld.

Artikel 4

Tot de volledige betaling van de overeengekomen prijs, blijft het het verkochte goed eigendom van de verkoper.

Artikel 5

Het risico van de goederen gaat over op de koper bij levering of afhaling.

Artikel 6

Alle geschillen en betwistingen worden uitsluitend onderworpen aan de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen