Privacy voorwaarden

Deze website is eigendom van:

Optiek Arnouts
Eiermarkt 43
2000 Antwerpen
BE 0424 888 308

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de geldende voorwaarden, zoals hieronder opgenomen.

IIntellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de websites van Optiek Arnouts, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door auteursrechten en behoren toe aan Optiek Arnouts of rechthoudende derden. Bij betwistingen hiervan kan men schriftelijk een klacht indienen, die daarna met de hoogste prioriteit zal behandeld worden.

De informatie (teksten, beelden en links) op deze website zijn uitsluitend informatief bedoeld. Wij leveren alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. Daarnaast behouden wij ons het recht om ten allen tijde wijzigingen/correcties aan te brengen of informatie te verwijderen.

Privacy

Conform de privacy wetgeving (wet verwerking persoonsgegevens) verbindt Optiek Arnouts zich ertoe om geen persoonsgebonden informatie op te slaan en te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Links naar andere websites

Optiek Arnouts is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanop Optiek Arnouts door de beheerder. De bezoeker is er zich van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen van Optiek Arnouts. Een link naar een website kan niet aanzien worden voor een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website en hierbij kan de correctheid ook niet blijvend gegarandeerd worden.

Welke gegevens verzamelen we van u en waarom?

Statistieken, Google Analytics
Wanneer u naar onze website surft, bewaren wij bepaalde gegevens van u in statistieken van Google Analytics. Die gegevens bestaan onder meer uit het browsertype, IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt en de domeinnaam van de website die u naar onze website gestuurd heeft. We gebruiken deze statistieken om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren en op basis daarvan onze website te optimaliseren voor onze gebruikers. De statistieken zijn volledig anoniem, dus u heeft niets te vrezen.

Google Analytics beveiligt uw data, maakt deel uit van een gecertificeerd EU-U.S. Privacy Shield Framework en respecteert dus uw privacy. Meer informatie hierover kan u vinden in de privacy policy van Google Analytics.

Contactinformatie
Contactformulier
Als u op onze website het contactformulier invult, houden we de gegevens die u invult bij. We slaan uw voornaam, achternaam, eventuele telefoonnummer, e-mailadres, boodschap, IP-adres en het tijdstip van verzenden veilig op. Dit is nodig om op de correcte manier contact met u te kunnen opnemen.

Om inzendingen van onze contactformulieren op spam te kunnen filteren, maken wij gebruik van Akismet. Akismet controleert uw bericht, uw e-mailadres en uw IP-adres op spam en slaat deze gegevens tijdelijk op op beveiligde servers in de EU en de VS. Hier kan u hun privacy policy terugvinden.

Ook hier maken wij gebruik van Akismet om de reacties op spam te filteren. Akismet controleert uw reactie, uw e-mailadres en uw IP-adres op spam en slaat deze gegevens tijdelijk op op beveiligde servers in de EU en de VS.

Samenwerkingen
Als u klant bij ons bent, slaan we ook uw contact- en facturatie gegevens op. Die gegevens zijn nodig om de samenwerking vlot te laten verlopen.

Hoe beschermen wij uw data?
Optiek Arnouts hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en heeft daarom de nodige technische en organisatorische maatregelen hiervoor getroffen. Zo maken wij gebruik van een beveiligde verbinding en slaan we uw data op in een beveiligde database. Op die manier proberen wij de nodige maatregelen te nemen om diefstal, verlies of ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

Verzoek richten aan Optiek Arnouts
Conform de wet verwerking persoonsgegevens beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag doen om deze gegevens te verwijderen of aan te passen.

Dit kan op volgend adres:
tav. Optiek Arnouts, Eiermarkt 43, 2000 Antwerpen